Thánh Vịnh 100 – 150

•9 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Vịnh 100 – 150

Thánh Vịnh 101 (100):
Chân dung của nhà vua lý tưởng

(1) Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.

Lạy CHÚA, con xin ca ngợi tình thương và công lý:
con đàn hát kính Ngài.

 (2) Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,
bao giờ Ngài mới đến cùng con?
Con sẽ sống theo lòng thuần khiết
ở trong cửa trong nhà.

 (3) Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông.
Con ghét kẻ làm điều tà vạy,
không để cho dính dáng đến mình.

Đọc tiếp

Thánh Vịnh 50- 100

•9 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Vịnh 50- 100

Thánh Vịnh 51 (50):
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
(2) Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.

(3) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

(4) Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(5) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

(6) Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

(7) Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Đọc tiếp

Thánh Vịnh

•8 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 1: Hai con đường

(1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

(2) nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

(3) Người ấy tựa cây trông bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

(4) Ác nhân đâu được vậy:
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

(5) Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

Đọc tiếp

Sách Tiên Tri Ma-la-khi

•8 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Sách Tiên Tri Ma-la-khi

– Chương 01 –

1 Lời sấm.

Lời Ðức Chúa phán với Ít-ra-en qua trung gian ông Ma-la-khi.

Tình thương của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en

2 Ta đã yêu thương các ngươi, Ðức Chúa phán. – Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? – Ê-xau chẳng phải là anh của Gia-cóp sao? – sấm ngôn của Ðức Chúa. Vậy mà Ta lại yêu thương Gia-cóp. 3 Còn Ê-xau, Ta đã ghét nó. Ta đã biến núi non của nó thành chốn bỏ hoang, và gia nghiệp của nó thành nơi cư ngụ cho loài lang sói. 4 Nếu Ê-đôm nói: “Chúng ta đã bị phá huỷ, nhưng chúng ta sẽ tái thiết từ những đống hoang tàn đổ nát.” Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: phần chúng, chúng cứ tái thiết; phần Ta, Ta sẽ phá đổ.

Đọc tiếp

Sách Tiên Tri Da-ca-ri-a

•8 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Sách Tiên Tri Da-ca-ri-a

– Chương 01 –

Phần Thứ Nhất

Khuyên nhủ sám hối

1 Tháng tám năm thứ hai triều Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia – ông này là con ông Ít-đô – rằng: 2 “Ðức Chúa bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi. 3 Ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta – sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh – và Ta sẽ trở lại với các ngươi, Ðức Chúa các đạo binh phán. 4 Ðừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo: “Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại.” Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến Ta – sấm ngôn của Ðức Chúa -.

Đọc tiếp

Sách Tiên Tri Khác-gai

•8 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Sách Tiên Tri Khác-gai

– Chương 01 –

Tái thiết Ðền Thờ

1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Ða-ri-ô, có lời Ðức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau: 2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Dân đó dám nói: “Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Ðền Thờ kính Ðức Chúa.” 3 Nhưng có lời Ðức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, rằng: 4 “Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Ðền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? 5 Vậy giờ đây, Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. 6 Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu.

Đọc tiếp

Sách Tiên Tri Xô-phô-ni-a

•8 Tháng Ba 2012 • Chức năng bình luận bị tắt ở Sách Tiên Tri Xô-phô-ni-a

– Chương 01 –

1 Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si là con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia là con ông A-mác-gia; ông A-mác-gia là con ông Khít-ki-gia.

I. Ngày Của Ðức Chúa Tại Giu-Ða

Lời mở đầu liên quan đến vũ trụ

2 Phải, Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất này

– sấm ngôn của Ðức Chúa.

3 Ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật,

Ta sẽ quét sạch chim trời lẫn cá biển.

Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào

và sẽ tận diệt loài người khỏi mặt đất – sấm ngôn của Ðức Chúa.

Đọc tiếp